Nếu không ăn năn hối cải, thì…

27/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên.
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

  • Suy niệm:

Chúa Giêsu dùng hai biến cố thời sự để mời gọi mọi người ăn năn sám hối: quan Philatô giết người, tháp Silôê đổ xuống đè chết người. Nhiều người cho rằng vì những nạn nhân kia lắm tội lỗi nên mới phải chết, còn họ thì không. Thay vì hồi tâm suy nghĩ trước những sự kiện đó, họ lại sinh ra kiêu căng tự đắc. Chúa nhắc nhở họ và mỗi chúng ta: đừng lên án ai, nhưng điều quan trọng là khi gặp sự kiện, hãy hồi tâm suy nghĩ và ăn năn hối cải để được cứu độ. Hãy tạ ơn Chúa vì Người kiên nhẫn chờ đợi và mong muốn mọi người hối cải để quay trở về với Thiên Chúa.

  • Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, xin cho gia đình chúng con nhận ra tiếng Chúa mời gọi và giúp chúng con sửa đổi đời sống để được Chúa thương xót và ban ơn cứu độ.

Nguồn: Gia Đình cầu nguyện
với Lời Chúa hằng ngày