Thông báo: Tuần 28/07 – 03/08/2019

 1. Mời anh chị em thuộc Giáo Khu Thánh Phêrô Quý – Khu 1 tham dự thánh lễ Bổn mạng vào lúc 17 giờ 30 thứ ba 30/07/2019.
 2. Thứ tư tuần này vào lúc 17 giờ 30 kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh Lễ đồng tế Tạ Ơn Chúa với cha Đaminh Phạm Khắc Duy kết thúc nhiệm vụ cha phó Nhà Thờ Tân Định, đồng thời giáo xứ cũng tỏ lòng tri ân cha Đaminh về sự tận tụy và hy sinh phục vụ của cha với xứ đạo trong 4 năm qua từ năm 2015 đến nay. Xin cầu nguyện thật nhiều cho cha Đaminh, ngày 01/08 chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Nhà Thờ Tân Phước.
 3. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin cộng đoàn cùng dâng hy sinh cầu nguyện thánh hóa những ngày đầu tháng.
 4. Mời Hội các bà mẹ Công Giáo nguyệt hội vào thứ bảy đầu tháng 03/08 và cầu nguyện trong những ngày này cho việc bầu cử Ban Chấp Hành và các toán trưởng.
 5. Số tiền anh chị em giúp cho giúp cho việc đào tạo tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse được 35 triệu 400 ngàn đồng. Xin cám ơn anh chị em, hôm nay xin anh chị em giúp cho công việc từ thiện bác ái.
 6. Tuần này chúng tôi có gởi đến gia đình anh chị em Thư mục vụ của Đức cha Giám quản Giuse và Đức cha Louis, dựa trên thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhằm thông tin cho Dân Chúa trong Tổng giáo phận những nguy hại cho đức tin từ những sự kiện cụ thể, để hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa. Xin anh chị em vui lòng đọc kỹ và theo chỉ dẫn của Đấng Bản Quyền Giáo phận.

LỊCH TUẦN 28/07 – 03/08/2019

 • Chúa nhật, 28/07: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 29/07: Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 30/07: Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
 • Thứ tư, 31/07: Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ.
 • Thứ năm, 01/08: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 02/08: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục.
 • Thứ bảy, 03/08: Thứ Bảy đầu tháng.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng