Thứ tư Lễ Tro – 26/02/2020

Thứ tư Lễ Tro đánh dấu Mùa Chay bắt đầu, xin anh chị em nhớ giữ chay kiêng thịt. Giáo xứ Tân Định có 4 lễ, kính mong anh chị em sắp xếp công việc tham dự thánh lễ thật sốt sắng:

Buổi sáng:

  • Lễ 5g00: Nhà thờ.
  • Lễ 6g15: Nhà thờ.

Buổi chiều:

  • Lễ 17g30: Nhà thờ.
  • Lễ 19g00: Nhà chờ phục sinh.

Thứ sáu hàng tuần trong Mùa chay có đi chặng đàng Thánh Giá lúc 16:30.