Giảng phòng: Cha sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – 15/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next