Giảng phòng: Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ (Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam) – 18/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next