[Video] Thánh lễ Mừng kính Thánh Cả Giuse – Bổn mạng Ca đoàn Giuse – 19/03/2020

Gx. Tân Định mừng kính Thánh Cả Giuse – Bổn mạng Ca đoàn Giuse – 19/03/2020. Chủ tế: Lm. Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 5 Next
Prev 1 of 5 Next