Giảng phòng: Cha phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh – Gx. Tân Định – 22/03/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next