Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, thứ Năm ngày 09.04.2020.

Nguồn: WGPSG