Thánh lễ đồng tế: Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín, và Cha phó Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh.

Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next