Chủ tế Thánh lễ: Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ có cuộc rước kiệu và dâng hoa trọng thể kính Đức Mẹ, kết thúc Tháng Hoa 05/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định:

Prev 1 of 8 Next
Prev 1 of 8 Next