Entries by

Cần làm việc lành

20/01 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. “Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?” LỜI CHÚA: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat […]

Cốt lõi của Lề Luật

19/01 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat”. LỜI CHÚA: Mc 2, 23-28 Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: […]

Rượu mới trong bầu da mới

18/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. “Tân lang còn ở với họ”. LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22 Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan […]

Môn đệ đầu tiên

17/01 – Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên năm B. “Họ xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. Lời Chúa: Ga 1, 35-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: […]

Thày thuốc cho người đau yếu

16/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17 Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy […]

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 194/Năm B – Chúa Nhật 17/01/2021

Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 227. Các mục tử chúng ta phải khuyến khích các gia đình lớn mạnh trong đức tin. Điều này có nghĩa khích lệ họ năng xưng tội, linh hướng và tĩnh tâm khi có dịp. Nó cũng có nghĩa khích lệ […]

Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác

15/01 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. “Con Người có quyền tha tội dưới đất”. LỜI CHÚA: Mc 2, 1-12 Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng […]