Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

22 Th10
0

Lửa tình yêu

22/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa ...

Xem thêm...
21 Th10
0

Người quản lý trung tín khôn ngoan

21/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ...

Xem thêm...
20 Th10
0

Tỉnh thức

20/10 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. “Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức”. Lời Chúa: Lc 12, 35-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, ...

Xem thêm...
19 Th10
0

Làm giàu trước mặt Chúa

19/10 – Thứ Hai tuần 29 thường niên. “Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” Lời Chúa: Lc 12, 13-21 Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo ...

Xem thêm...
17 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 181/Năm A – Chúa Nhật 18/10/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 211. Việc chuẩn bị hôn nhân bất kể là ngắn hạn hay dài hạn đều nên bảo đảm việc này: cặp đính hôn không ...

Xem thêm...
17 Th10
0

Thánh Thần sẽ dạy

17/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”. Lời Chúa: Lc 12, 8-12 Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
16 Th10
0

Ðừng sợ

16/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. “Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”. Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen ...

Xem thêm...
15 Th10
0

Dòng máu cứu độ

15/10 – Thứ Năm tuần 28 thường niên. – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu ...

Xem thêm...
14 Th10
0

Yêu thương là linh hồn của lề luật

14/10 – Thứ Tư tuần 28 thường niên. “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật”. Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ...

Xem thêm...