Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

14 Th8
0

Không được phân ly

14/08 – Thứ sáu tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ. “Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không ...

Xem thêm...
13 Th8
0

Yêu thương và tha thứ

13/08 – Thứ năm tuần 19 thường niên. “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, ...

Xem thêm...
12 Th8
0

Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau

12/08 – Thứ tư tuần 19 thường niên. “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi ...

Xem thêm...
11 Th8
0

Sống tinh thần trẻ thơ

11/08 – Thứ ba tuần 19 thường niên. – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 Khi ấy ...

Xem thêm...
10 Th8
0

Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ hai tuần 19 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
07 Th8
0

Theo Chúa, hãy vác thập giá

07/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên. “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”. Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Vinh Quang Phục Sinh

06/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 18 thường niên. – CHÚA HIỂN DUNG năm A. Lễ kính. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Lời Chúa: Mt 17, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là ...

Xem thêm...
05 Th8
0

Đức Giêsu Kitô – Đường thánh thiện

Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 8 năm 2020 Các bạn trẻ thân mến, Tháng Bảy vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Mục Tử Nhân Lành. Tháng Tám này, cùng ...

Xem thêm...
01 Th8
0

Giáo xứ Tân Định Thông Báo

Giáo xứ không có Thánh Lễ cộng đoàn từ 31/07/2020 cho đến khi có thông báo mới. Khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân không khai giảng trong tuần này. Ngày khai giảng sẽ được thông báo sau.

Xem thêm...