Entries by Giáo Xứ Tân Định

Chấp nhận khổ đau với tình yêu

25/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con […]

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

24/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám […]

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/09/2021

Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tú (thuộc Giáo khu Thánh Quý – Giáo Khu 1) vừa mới qua đời. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến. Thứ sáu tuần này 01/10 là thứ sáu đầu tháng cũng là ngày Khai Mạc Tháng Mân Côi. […]

Câu hỏi về Chúa Giêsu

23/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ […]

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

22/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành […]

Đứng dậy – đi theo Chúa

21/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. […]

Đèn sáng đặt đúng chỗ

20/09 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. –  Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”. Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn […]

Người lớn nhất trong nước trời

19/09 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm B. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Lời Chúa: Mc 9, 29-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua […]

Dụ ngôn người gieo giống

18/09 – Thứ Bảy tuần 24 thường niên. “Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng […]