Entries by

Ðau khổ là một hồng ân

08/04 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”. Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi […]

Trên đường Em-mau

07/04 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những […]

Niềm tin Phục Sinh

06/04 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi […]

Phép lạ Phục Sinh

05/04 – Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu […]

Chúa Giêsu Phục Sinh

04/04 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B. “Người phải sống lại từ cõi chết”. Lời Chúa: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà […]

Thứ Bảy Tuần Thánh: Im lặng với Mẹ Maria

TGPSG / Vatican News — Thứ Bảy Tuần Thánh là sự kết hợp giữa nỗi đau về cái chết của Chúa Giêsu và niềm vui về sự phục sinh của Ngài. Không có nghi thức phụng vụ nào được cử hành trong ngày này. Trong chiêm niệm với niềm mong đợi thầm lặng, cộng đoàn […]

Người đã sống lại thật

03/04 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH – ÐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Mađalêna và bà Maria khác đến thăm mồ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì […]

Thủ phạm giết Chúa

02/04 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH – KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Lời Chúa: Ga 18, 1 – 19, 42 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô, […]