Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

19 Th4
0

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm ...

Xem thêm...
19 Th4
0

Thủ phạm giết Chúa

19/04 – Thứ Sáu tuần thánh – Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Lời Chúa: Ga 18, 1 – 19, 42 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối ...

Xem thêm...
18 Th4
0

Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

18/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly. “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng ...

Xem thêm...
17 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

17/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...
15 Th4
0

Yêu là cho đi

15/04 – Thứ Hai tuần thánh. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết ...

Xem thêm...
14 Th4
0

Ý nghĩa Chúa Nhật Lễ Lá

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa ...

Xem thêm...
14 Th4
0

Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn

14/04 – Chúa Nhật Lễ LÁ năm C. “Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Bài Thương Khó: Lc 22,14-23,56 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. ...

Xem thêm...
13 Th4
0

Người công chính

13/04 – Thứ bảy tuần 5 mùa Chay. “Ðể quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối”. Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài ...

Xem thêm...
12 Th4
0

Ðường chân lý

12/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay. “Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”. Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã ...

Xem thêm...