Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

15 Th1
0

Thánh lễ tạ ơn, Tuyên hứa & Nhận sứ vụ của Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2020-2024

WGPSG — “Chúa gọi những anh chị em trong xứ đạo để làm người phục vụ cộng đoàn, và anh chị em đã đáp lời”. Đó là lời Linh mục (Lm) Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc Hưng gửi đến cộng ...

Xem thêm...
15 Th1
0

Tiếp tục rao giảng

15/01 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. “Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”. LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39 Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà ...

Xem thêm...
14 Th1
0

Công việc của Chúa Giêsu

14/01 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. LỜI CHÚA: Mc 1, 21-28 (Ðến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ...

Xem thêm...
13 Th1
0

Sám hối và tin yêu

13/01 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Bí tích Rửa Tội & ý nghĩa cuộc sống

WGPSG / WordonFire — Món quà của Bí tích Rửa tội và sự tìm kiếm ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Khi Giáo hội cử hành lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, tâm trí tôi nhớ lại một ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Thông báo: Tuần 12/01 – 18/01/2020

Thứ hai tuần này 13.01.2020 vào lúc 17 giờ 30 có Thánh lễ đồng tế trọng thể tạ ơn Chúa của Hội Đồng Mục Vụ nhÌệm kỳ 2020- 2024 tuyên hứa và trao bằng tưởng lệ cho các thành viên ...
Xem thêm...
12 Th1
0

Con yêu dấu đẹp lòng Ta.

12/01 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, Năm A. “Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình Người”. Lời Chúa: Mt 3, 13-17 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 154/Năm A – Chúa Nhật 12/01/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 181. Ta cũng nên nhớ rằng sinh sản và nhận con nuôi không phải là những cách duy nhất đẻ cảm nghiệm tính sinh ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

11/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...