Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

01 Th10
0

Con đường thơ ấu thiêng liêng

01/10 – Thứ Ba tuần 26 thường niên – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. “Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được ...

Xem thêm...
30 Th9
0

Người cao trọng nhất

30/09 – Thứ Hai tuần 26 thường niên – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời Chúa: Lc 9, 46-50 ...

Xem thêm...
29 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 140/Năm C – Chúa Nhật 29/09/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 163. Ngày nay, tuổi thọ dài hơn có nghĩa rằng những mối tương quan mật thiết và độc hữu phải kéo dài bốn, năm ...

Xem thêm...
29 Th9
0

Người phú hộ và Ladarô

29/09 – Chúa Nhật 26 Thường Niên năm C. “Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Xem thêm...
28 Th9
0

Chấp nhận khổ đau với tình yêu

28/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa ...

Xem thêm...
27 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

27/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là ...

Xem thêm...
26 Th9
0

Câu hỏi về Chúa Giêsu

26/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

25/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...
24 Th9
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa

24/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm ...

Xem thêm...