Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

21 Th2
0

Tuyên xưng của Phêrô

21/02 – Thứ Năm tuần 6 thường niên. “Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”. Lời Chúa: Mc 8, 27-33 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê ...

Xem thêm...
20 Th2
0

Người mù Bếtsaiđa

20/02 – Thứ Tư tuần 6 thường niên. “Người mù khỏi hẳn và thấy được mọi vật rõ ràng”. Lời Chúa: Mc 8, 22-26 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bếtsaiđa, người ta dẫn tới Chúa một ...

Xem thêm...
19 Th2
0

Men phó thác cho tình yêu Thiên Chúa

19/02 – Thứ Ba tuần 6 thường niên. “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Lời Chúa: Mc 8, 14-21 Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc ...

Xem thêm...
18 Th2
0

Xin điềm lạ

18/02 – Thứ Hai tuần 6 thường niên. “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?”. Lời Chúa: Mc 8, 11-13 Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin ...

Xem thêm...
17 Th2
0

Thông báo: Tuần 17/02 – 23/02/2019

Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân năm 2019 sẽ mở 2 khóa: khóa VI từ 04/03/2019 đến 30/06/2019 và khóa VIII từ ngày 02/08/2019 đến ngày 04/12/2019. Khóa Giáo Lý dự tòng học vào các tối thứ hai ...
Xem thêm...
17 Th2
0

Chúa chúc phúc và chúc dữ

17/02 – Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C. “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. Lời Chúa: Lc 6, 17. 20-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
16 Th2
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều lần 2

16/02 – Thứ Bảy tuần 5 thường niên. “Họ ăn no nê” Lời Chúa: Mc 8,1-10 Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: ...

Xem thêm...
15 Th2
0

ĐTC Phanxicô: Trong Kinh Lạy Cha không có từ “tôi”

Chúa Giêsu không muốn đạo đức giả, trong Kinh Lạy Cha không bao giờ có từ “Tôi”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng lại ở lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Trong lời chào thăm các ...

Xem thêm...
15 Th2
0

Chúa Giêsu và người điếc

15/02 – Thứ Sáu tuần 5 thường niên. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa ...

Xem thêm...