Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

22 Th12
0

Bài ca tạ ơn

22/12 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng. “Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”. Lời Chúa: Lc 1, 46-56 Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan ...

Xem thêm...
21 Th12
0

Thăm viếng

21/12 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. “Bởi đâu mà tôi được ơn này, là Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm tôi”. Lời Chúa: Lc 1, 39-45 Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên ...

Xem thêm...
20 Th12
0

Truyền tin cho Đức Maria

20/12 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. “Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, ...

Xem thêm...
19 Th12
0

Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a

19/12 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. “Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”. Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ...

Xem thêm...
18 Th12
0

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

18/12 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng. “Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”. Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Xem thêm...
17 Th12
0

Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

17/12 – Thứ hai tuần 3 mùa vọng. “Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”. Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh ...

Xem thêm...
16 Th12
0

Thông báo: Tuần 16/12 – 22/12/2018

Giải tội mùa vọng: Thứ hai 17/12/2018 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30. Có 20 cha giải tội. Không có thánh lễ lúc 19 giờ 00. Xin anh chị em dọn mình sốt sắng chuẩn bị tâm hồn ...
Xem thêm...
16 Th12
0

Phải làm gì?

16/12 – Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng năm C. “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Lời Chúa: Lc 3, 10-18 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng ...

Xem thêm...
15 Th12
0

Gioan Tẩy Giả là Elia

15/12 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng. “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói ...

Xem thêm...