Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

15 Th8
0

Chúa đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa

15/08 – Thứ năm tuần 19 thường niên – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”. Lời ...

Xem thêm...
14 Th8
0

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Ngày 1-11-1950, đúng vào dịp lễ Các Thánh Nam Nữ, Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời: “Thánh Mẫu Thiên Chúa là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria Trọn ...

Xem thêm...
14 Th8
0

Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau

14/08 – Thứ tư tuần 19 thường niên – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ. “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
13 Th8
0

Sống tinh thần trẻ thơ

13/08 – Thứ ba tuần 19 thường niên. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”. Lời Chúa: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
12 Th8
0

Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục

12/08 – Thứ hai tuần 19 thường niên. “Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế”. Lời Chúa: Mt 17, 21-26 Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, ...

Xem thêm...
12 Th8
0

Thông báo: Tuần 11/08 – 17/08/2019

Thứ Năm tuần này 15/08, Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, sau Thánh lễ có buổi rước kiệu Đức Mẹ trọng thể, kính mời cộng đoàn cùng tham dự thật đông đảo sốt sắng. Lớp giáo lý kinh thánh ...
Xem thêm...
11 Th8
0

Sẵn sàng quản lý khôn ngoan

11/08 – Chúa Nhật 19 Thường Niên năm C. “Các con hãy sẵn sàng”. Lời Chúa: Lc 12, 32-48 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé ...

Xem thêm...
10 Th8
0

Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ bảy tuần 18 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
09 Th8
0

Theo Chúa, hãy vác thập giá

09/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên. “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”. Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì ...

Xem thêm...