Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

11 Th5
0

Biết chọn lựa

11/05 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. “Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống”. Lời Chúa: Ga 6, 60-69 Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời ...

Xem thêm...
10 Th5
0

Con đường hiến thân

10/05 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. “Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”. Lời Chúa: Ga 6, 53-60 Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có ...

Xem thêm...
09 Th5
0

Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể

09/05 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. “Ta là bánh từ trời xuống”. Lời Chúa: Ga 6, 44-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, ...

Xem thêm...
08 Th5
0

Ý nghĩa của cuộc sống

08/05 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. “Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta ...

Xem thêm...
07 Th5
0

Bánh trường sinh

07/05 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. “Không phải Môsê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”. Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì ...

Xem thêm...
06 Th5
0

Thiếu nhi Giáo xứ Tân Định dâng hoa kính Đức Mẹ

GXTĐ – Trong những ngày mở đầu Tháng Hoa – Tháng kính Đức Mẹ, các em thiếu nhi Giáo xứ Tân Định đã có buổi đồng diễn dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 17g15 Thứ Bảy ngày 04/05/2019. Cùng ...

Xem thêm...
06 Th5
0

Tin vào Đấng Thiên Sai

06/05 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. “Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Lời Chúa: Ga 6, 22-29 Hôm sau, ...

Xem thêm...
05 Th5
0

Chúa Giêsu phục sinh hiện ra lần 3

05/05 – Chúa Nhật 3 PHỤC SINH năm C. “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. Lời Chúa: Ga 21, 1-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ...

Xem thêm...
05 Th5
0

Thông báo: Tuần 05/05 – 11/05/2019

Hôm nay là lần rao thứ 3 các ứng viên phó tế và linh mục (danh sách có niêm yết ở bảng thông báo), xin cùng hiệp thông cầu nguyện cho các ứng viên chức thánh. Thứ Năm 09/05, mời ...
Xem thêm...