Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

05 Th7
0

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

05/07 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang ...

Xem thêm...
04 Th7
0

Chúa có quyền tha tội

04/07 – Thứ năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”. Lời Chúa: Mt 9, 1-8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành ...

Xem thêm...
03 Th7
0

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin

03/07 – Thứ tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là ...

Xem thêm...
02 Th7
0

Theo Chúa: không sợ

02/07 – Thứ ba tuần 13 thường niên. “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”. Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. ...

Xem thêm...
01 Th7
0

Con đường theo Chúa

01/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. “Con hãy theo Ta”. Lời Chúa: Mt 8, 18-22 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật ...

Xem thêm...
30 Th6
0

Theo Chúa

30/06 – Chúa Nhật 13 Thường Niên năm C. “Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Lời Chúa: Lc 9, 51-62 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần ...

Xem thêm...
29 Th6
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 127/Năm C – Chúa Nhật 30/06/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 144. Là con người thực sự, Đức Giêsu đã cho thấy cảm xúc của Người. Người bị tổn thương vì Giêrusalem tẩy chay Người ...

Xem thêm...
29 Th6
0

Thông báo: Tuần 30/06 – 06/07/2019

Chúa Nhật tuần này 30/06 kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa, bổn mạng Giáo xứ Tân Định, kết thúc tháng kính Thánh Tâm Chúa. Xin anh chị em cùng dâng gia đình và xứ đạo Tân Định thân yêu ...
Xem thêm...
29 Th6
0

Giáo Hội phục vụ

29/06 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Cầu cho giáo dân. “Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-19 Khi ...

Xem thêm...