Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

11 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

11/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. LỜI CHÚA: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...
10 Th1
0

Chữa một người phong cùi

10/01 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. LỜI CHÚA: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy ...

Xem thêm...
09 Th1
0

Quê hương Nazaret

09/01 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. LỜI CHÚA: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn ...

Xem thêm...
08 Th1
0

Chúa Giêsu đi trên mặt biển

08/01 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. “Họ thấy Người đi trên mặt biển”. LỜI CHÚA: Mc 6, 45-52 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên ...

Xem thêm...
07 Th1
0

Phép lạ Bánh hóa nhiều

07/01 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. “Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”. LỜI CHÚA: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương ...

Xem thêm...
06 Th1
0

Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến

06/01 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. “Nước trời đã đến gần”. LỜI CHÚA: Mt 4, 12-17. 23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải ...

Xem thêm...
05 Th1
0

Thông báo: Tuần 05/01 – 11/01/2020

Mục vụ Giới Trẻ là định hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong ba năm 2020-2022. Trong dịp đầu năm 2020, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ và Thiếu Nhi ...
Xem thêm...
05 Th1
0

Chúa tỏ mình cho muôn dân

05/01 – Chúa Nhật CHÚA HIỂN LINH năm A. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. “Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua”. Lời Chúa: Mt 2, 1-12 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. ...

Xem thêm...
04 Th1
0

Để tìm được bình an nội tâm theo Kinh Thánh

Nếu bạn đã cầu xin bình an dưới thế và không nhận được nó trong Mùa Giáng Sinh này, ít nhất bạn có thể nuôi dưỡng một cảm giác bình an trong cuộc sống cá nhân vào năm mới. Và ...

Xem thêm...