Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

08 Th7
0

Chạm đến

08/07 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại”. Lời Chúa: Mt 9, 18-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia ...

Xem thêm...
07 Th7
0

Chúa Giêsu sai đi 72 môn đệ

07/07 – Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C. “Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy”. Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi ...

Xem thêm...
07 Th7
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 128/Năm C – Chúa Nhật 07/07/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 146. Tuy nhiên, nếu đam mê đi kèm theo một hành động tự do, thì nó có thể biểu lộ chiều sâu của hành ...

Xem thêm...
07 Th7
0

Thông báo: Tuần 07/07 – 13/07/2019

Thứ hai vừa qua 01/07/2019 cha Phêrô Ngô Lập Quốc đã nhận bài sai làm cha sở Nhà Thờ Thánh Tịnh (thuộc Giáo hạt Gia Định) và cha Đaminh Phạm Khắc Duy nhận bài sai làm cha phó Nhà Thờ ...
Xem thêm...
06 Th7
0

Ăn chay đẹp lòng Chúa

06/07 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ”. Lời Chúa: Mt 9, 14-17 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các ...

Xem thêm...
05 Th7
0

Kêu gọi người thu thuế Mátthêu

05/07 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang ...

Xem thêm...
04 Th7
0

Chúa có quyền tha tội

04/07 – Thứ năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. “Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”. Lời Chúa: Mt 9, 1-8. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành ...

Xem thêm...
03 Th7
0

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin

03/07 – Thứ tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời Chúa: Ga 20, 24-29 Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là ...

Xem thêm...
02 Th7
0

Theo Chúa: không sợ

02/07 – Thứ ba tuần 13 thường niên. “Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ”. Lời Chúa: Mt 8, 23-27 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. ...

Xem thêm...