Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

30 Th10
0

Nước Thiên Chúa

30/10 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. “Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to”. Lời Chúa: Lc 13, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so ...

Xem thêm...
29 Th10
0

Đừng giả hình

29/10 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. “Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?” Lời Chúa: Lc 13, 10-17 Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy ...

Xem thêm...
28 Th10
0

Chúa Giêsu chữa người mù Giêricô

28/10 – Chúa Nhật tuần 30 Thường Niên năm B. “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với ...

Xem thêm...
28 Th10
0

Thông báo: Tuần 28/10 – 03/11/2018

Xin anh chị em dọn mình sốt sắng chuẩn bị lãnh nhận ơn toàn xá vào ngày lễ các thánh nam nữ – thứ năm 01/11 – và ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời – thứ ...
Xem thêm...
27 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 96/Năm B – Chúa Nhật 28/10/2018

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 105. Một khi chúng ta cho phép ác ý bắt rễ trong lòng mình thì nó sẽ dẫn đến sự oán hận sâu xa. ...

Xem thêm...
27 Th10
0

Nếu không ăn năn hối cải, thì…

27/10 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Khi ấy, có những kẻ thuật lại ...

Xem thêm...
26 Th10
0

Dấu chỉ của thời đại

26/10 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. “Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?” Lời Chúa: Lc 12, 54-59 Khi ấy, Chúa Giêsu phán bảo dân ...

Xem thêm...
25 Th10
0

Lửa tình yêu

25/10 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. “Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”. Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa ...

Xem thêm...
24 Th10
0

Người quản lý trung tín khôn ngoan

24/10 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”. Lời Chúa: Lc 12, 39-48 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ...

Xem thêm...