Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

19 Th12
0

Truyền tin cho ông Gia-ca-ri-a

19/12 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. “Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”. Lời Chúa: Lc 1, 5-25 Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ...

Xem thêm...
18 Th12
0

Thiên Chúa ở cùng chúng ta

18/12 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng. “Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Ðavít”. Lời Chúa: Mt 1, 18-24 Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Xem thêm...
17 Th12
0

Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô

17/12 – Thứ hai tuần 3 mùa vọng. “Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”. Lời Chúa: Mt 1, 1-17 Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh ...

Xem thêm...
16 Th12
0

Thông báo: Tuần 16/12 – 22/12/2018

Giải tội mùa vọng: Thứ hai 17/12/2018 từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30. Có 20 cha giải tội. Không có thánh lễ lúc 19 giờ 00. Xin anh chị em dọn mình sốt sắng chuẩn bị tâm hồn ...
Xem thêm...
16 Th12
0

Phải làm gì?

16/12 – Chúa Nhật tuần 3 Mùa Vọng năm C. “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Lời Chúa: Lc 3, 10-18 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng ...

Xem thêm...
15 Th12
0

Gioan Tẩy Giả là Elia

15/12 – Thứ Bảy tuần 2 mùa vọng. “Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông”. Lời Chúa: Mt 17, 10-13 Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói ...

Xem thêm...
14 Th12
0

Chủ quan, phiến diện

14/12 – Thứ Sáu tuần 2 mùa vọng – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người”. Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
13 Th12
0

Gioan Tẩy giả được Chúa khen

13/12 – Thứ Năm tuần 2 mùa vọng – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. “Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. * Có lẽ thánh nữ đã chịu chết ở Xyracuxa, thời hoàng đế ...

Xem thêm...
12 Th12
0

Dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng

12/12 – Thứ Tư tuần 2 mùa vọng. “Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc”. Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó ...

Xem thêm...