Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

17 Th9
0

Người chết thành Naim

17/09 – Thứ ba tuần 24 thường niên. “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy”. Lời Chúa: Lc 7, 11-17 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân ...

Xem thêm...
16 Th9
0

Niềm tin vững mạnh

16/09 – Thứ hai tuần 24 thường niên – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Lời Chúa: Lc 7, ...

Xem thêm...
15 Th9
0

Thiên Chúa – người Cha nhân từ bao dung

15/09 – Chúa Nhật 24 Thường Niên năm C. “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải”. Lời Chúa: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32} Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người ...

Xem thêm...
15 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 138/Năm C – Chúa Nhật 15/09/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 160. Do đó, “đây không phải là vấn đề giảm trừ giá trị của hôn nhân để thiên vị sự trinh khiết”.[168] “Không có ...

Xem thêm...
14 Th9
0

Thập Giá, con đường về trời

14/09 – Thứ bảy tuần 23 thường niên – Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính. “Con Người phải bị treo lên”. Lời Chúa: Ga 3, 13-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: “Không ai lên trời được, ngoài ...

Xem thêm...
13 Th9
0

Nhận biết chính mình

13/09 – Thứ sáu tuần 23 thường niên – Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Người mù có thể dẫn người mù được chăng?” Lời Chúa: Lc 6, 39-42 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
12 Th9
0

Bắt chước Thiên Chúa Cha

12/09 – Thứ năm tuần 23 thường niên. “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các ...

Xem thêm...
11 Th9
0

Phúc thật và khốn thay

11/09 – Thứ tư tuần 23 thường niên. “Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có”. Lời Chúa: Lc 6, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc ...

Xem thêm...
10 Th9
0

Chọn Nhóm Mười Hai

10/09 – Thứ ba tuần 23 thường niên. “Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ”. Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và ...

Xem thêm...