Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

23 Th4
0

Niềm tin Phục Sinh

23/04 – Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. ...

Xem thêm...
22 Th4
0

Thông Điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá 2019 của ĐTC Phanxicô

Sau khi kết thúc Thánh lễ, vào đúng 12 giờ trưa (21-4-2019), ĐTC bắt đầu phần thứ 2 của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma ...

Xem thêm...
22 Th4
0

Phép lạ Phục Sinh

22/04 – Thứ hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn ...

Xem thêm...
21 Th4
0

Chúa Giê-su phục sinh

21/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm C. “Người phải sống lại từ cõi chết”. Bài Thương Khó: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm ...

Xem thêm...
20 Th4
0

Người đã sống lại thật

20/04 – Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh. “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, ...

Xem thêm...
19 Th4
0

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm ...

Xem thêm...
19 Th4
0

Thủ phạm giết Chúa

19/04 – Thứ Sáu tuần thánh – Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Lời Chúa: Ga 18, 1 – 19, 42 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối ...

Xem thêm...
18 Th4
0

Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

18/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly. “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng ...

Xem thêm...
17 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

17/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...