Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

06 Th10
0

Thông báo: Tuần 06/10 – 12/10/2019

Mời Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ họp lúc 19 giờ 00 Chúa nhật ngày 06/10/2019. Xin anh chị em tiếp tục duy trì việc lần chuỗi Mân Côi liên kết hàng ngày trong suốt tháng 10 tháng Mân Côi. ...
Xem thêm...
05 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 141/Năm C – Chúa Nhật 06/10/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 164. Tình yêu mà họ cam kết thì lớn hơn mọi cảm tính, xúc cảm, hay mọi tình trạng tâm tưởng, dù nó có ...

Xem thêm...
05 Th10
0

Mừng vui đích thực

05/10 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 26 thường niên. “Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và ...

Xem thêm...
04 Th10
0

Lắng nghe và sám hối

04/10 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 26 thường niên – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. “Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”. Lời Chúa: Lc 10, 13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ...

Xem thêm...
03 Th10
0

Sai bảy mươi hai người rao giảng

03/10 – Thứ năm đầu tháng, tuần 26 thường niên. “Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”. Lời Chúa: Lc 10, 1-12 Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông ...

Xem thêm...
02 Th10
0

Thiên thần bảo trợ

02/10 – Thứ Tư tuần 26 thường niên – Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. “Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5. 10 ...

Xem thêm...
01 Th10
0

Con đường thơ ấu thiêng liêng

01/10 – Thứ Ba tuần 26 thường niên – THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. “Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được ...

Xem thêm...
30 Th9
0

Người cao trọng nhất

30/09 – Thứ Hai tuần 26 thường niên – Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời Chúa: Lc 9, 46-50 ...

Xem thêm...
29 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 140/Năm C – Chúa Nhật 29/09/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 163. Ngày nay, tuổi thọ dài hơn có nghĩa rằng những mối tương quan mật thiết và độc hữu phải kéo dài bốn, năm ...

Xem thêm...