Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

29 Th7
0

Chiêm niệm và hoạt động

29/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ. “Mát-ta đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”. Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, ...

Xem thêm...
28 Th7
0

Thông báo: Tuần 28/07 – 03/08/2019

Mời anh chị em thuộc Giáo Khu Thánh Phêrô Quý – Khu 1 tham dự thánh lễ Bổn mạng vào lúc 17 giờ 30 thứ ba 30/07/2019. Thứ tư tuần này vào lúc 17 giờ 30 kính mời cộng đoàn ...

Xem thêm...
27 Th7
0

Lúa và cỏ lùng

27/07 – Thứ bảy tuần 16 thường niên. “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống ...

Xem thêm...
26 Th7
0

Ðền thờ tâm hồn

26/07 – Thứ sáu tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. “Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”. Lời Chúa: Mt 13, 16-17 Khi ...

Xem thêm...
25 Th7
0

Chén đắng theo Chúa

25/07 – Thứ năm tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Các con sẽ uống chén của Ta”. Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến ...

Xem thêm...
24 Th7
0

Gieo Lời Chúa

24/07 – Thứ tư tuần 16 thường niên. “Nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh ...

Xem thêm...
23 Th7
0

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư gửi Dân Chúa Tổng Giáo phận Sài Gòn 22.7.2019

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC 180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐT: (84.28) 3930 3828 E.mail: tgmsaigon@gmail.com Số: 246_190722_01  Ngày 22 tháng 07 năm 2019 Kính gởi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh ...

Xem thêm...
23 Th7
0

Làm theo Ý Cha trên trời

23/07 – Thứ ba tuần 16 thường niên. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân ...

Xem thêm...
22 Th7
0

Hãy báo tin cho anh em Ta hay

22/07 – Thứ hai tuần 16 thường niên – Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ KÍNH. “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm ...

Xem thêm...