Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

08 Th8
0

Giờ Lễ Nhà Thờ Tân Định – Mass Schedule

Thánh lễ: Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00. Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00. Những ngày lễ lớn, giờ lễ cụ thể sẽ được cập nhật theo các bản tin bên dưới. Giải tội: Sau lễ sáng ...

Xem thêm...
08 Th8
0

Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

08/08 – Thứ tư tuần 18 thường niên – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, ...

Xem thêm...
07 Th8
0

Chúa đi trên biển

07/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên. “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng?

Dường như có một mẫu sẵn về cách thức Thiên Chúa nói với chúng ta. Đôi khi, chúng ta nghĩ về cuộc hoán cải của Sa-un (tên cũ của thánh Phao-lô), người đã nghe tiếng Thiên Chúa qua những đám ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Vinh quang Phục Sinh

06/08 – Thứ hai tuần 18 thường niên – CHÚA HIỂN DUNG năm B. Lễ kính. Lời Chúa: Mc 9, 1-9 Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến ...

Xem thêm...
05 Th8
0

Chúa Giêsu – Bánh ban sự sống

05/08 – Chúa Nhật tuần 18 Thường Niên năm B. “Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. Lời Chúa: Ga 6, 24-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Xem thêm...
04 Th8
0

Chết vì sứ vụ

04/08 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 17 thường niên – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. “Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu”. Lời Chúa: ...

Xem thêm...
03 Th8
0

Tin nhận hay không tin nhận

03/08 – Thứ sáu đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê ...

Xem thêm...
02 Th8
0

Tự do chọn lựa

02/08 – Thứ năm đầu tháng, tuần 17 thường niên. “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”. Lời Chúa: Mt 13, 47-53 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước ...

Xem thêm...