Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

22 Th4
0

Phép lạ Phục Sinh

22/04 – Thứ hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn ...

Xem thêm...
21 Th4
0

Chúa Giê-su phục sinh

21/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm C. “Người phải sống lại từ cõi chết”. Bài Thương Khó: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm ...

Xem thêm...
20 Th4
0

Người đã sống lại thật

20/04 – Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh. “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, ...

Xem thêm...
19 Th4
0

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm ...

Xem thêm...
19 Th4
0

Thủ phạm giết Chúa

19/04 – Thứ Sáu tuần thánh – Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Lời Chúa: Ga 18, 1 – 19, 42 C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối ...

Xem thêm...
18 Th4
0

Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

18/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly. “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng ...

Xem thêm...
17 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

17/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...
15 Th4
0

Yêu là cho đi

15/04 – Thứ Hai tuần thánh. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết ...

Xem thêm...
14 Th4
0

Ý nghĩa Chúa Nhật Lễ Lá

Với Lễ Lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Trong Tuần Thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa ...

Xem thêm...