Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

26 Th4
0

Tìm lại được bản thân

26/04 – Thứ sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. Lời Chúa: Ga 21, 1-14 Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện ...

Xem thêm...
25 Th4
0

Ðau khổ là một hồng ân

25/04 – Thứ năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh”. Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc ...

Xem thêm...
24 Th4
0

Trên đường Em-mau

24/04 – Thứ tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”. Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Em-mau, ...

Xem thêm...
23 Th4
0

Niềm tin Phục Sinh

23/04 – Thứ ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. ...

Xem thêm...
22 Th4
0

Thông Điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá 2019 của ĐTC Phanxicô

Sau khi kết thúc Thánh lễ, vào đúng 12 giờ trưa (21-4-2019), ĐTC bắt đầu phần thứ 2 của buổi lễ, tức là nghi thức công bố sứ điệp Phục Sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma ...

Xem thêm...
22 Th4
0

Phép lạ Phục Sinh

22/04 – Thứ hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. “Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. Lời Chúa: Mt 28, 8-15 Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn ...

Xem thêm...
21 Th4
0

Chúa Giê-su phục sinh

21/04 – Chúa Nhật PHỤC SINH năm C. “Người phải sống lại từ cõi chết”. Bài Thương Khó: Ga 20, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm ...

Xem thêm...
20 Th4
0

Người đã sống lại thật

20/04 – Thứ bảy tuần thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh. “Ngài đã sống lại và sẽ đến xứ Galilêa”. Lời Chúa: Mt 28, 1-10 Qua chiều ngày Sabbat, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, ...

Xem thêm...
19 Th4
0

ĐTC Phanxicô chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá 2019

Trong bối cảnh của nạn buôn người đang lan tràn, ĐTC Phanxicô đã ủy thác cho sơ Eugenia Bonetti, một nữ tu chuyên phục vụ trong lãnh vực chống lại tệ nạn này, soạn bài suy niệm cho buổi ngắm ...

Xem thêm...