Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

03 Th4
0

Công Việc Của Cha

03/04 – Thứ tư tuần 4 Mùa Chay. “Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người”. Lời Chúa: Ga 5, ...

Xem thêm...
02 Th4
0

Chữa Người Bất Toại 38 năm

02/04 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay. “Tức khắc người ấy được lành bệnh”. Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một ...

Xem thêm...
01 Th4
0

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ

01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay. “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Lời Chúa: Ga 4, 43-54 Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được ...

Xem thêm...
31 Th3
0

Dụ ngôn Người Cha nhân hậu

31/03 – Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm C. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội ...

Xem thêm...
30 Th3
0

Cầu nguyện trong sám hối

30/03 – Thứ bảy tuần 3 Mùa Chay. “Người thu thuế ra về được khỏi tội”. Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công ...

Xem thêm...
29 Th3
0

Giới Răn Trọng Nhất

29/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay. “Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”. Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
28 Th3
0

Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa

28/03 – Thứ năm tuần 3 mùa Chay. “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và ...

Xem thêm...
27 Th3
0

Chu toàn lề luật

27/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay. “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
26 Th3
0

[Trùng tu] Số hóa và dựng mô hình 3D nhà thờ Tân Định

Nhà thờ Tân Định là một trong những công trình tôn giáo được xây rất sớm tại Sài Gòn, được khởi công năm 1870 và khánh thành ngày 16/12/1876. Nhà thờ Tân Định là một trong những kiến trúc đẹp ...

Xem thêm...