Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

01 Th9
0

Trung tín và sáng kiến

01/09 – Thứ bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên. “Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Tòa Tổng Giám Mục: Thiết lập Cơ sở Đào tạo Linh mục tại Tân Định

TÒA TỔNG GIÁM MỤC Số 242.4-180822-02 QUYẾT ĐỊNH Thiết lập Cơ sở Đào tạo Linh mục tại Tân Định Kính gửi: Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng                  Cha Sở Nhà Thờ Tân Định Cha Phaolô và Cộng đoàn giáo xứ ...

Xem thêm...
31 Th8
0

Chờ đợi Chúa Giêsu

31/08 – Thứ sáu tuần 21 thường niên. “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người”. Lời Chúa: Mt 25, 1-13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ ...

Xem thêm...
30 Th8
0

Tỉnh thức và sẵn sàng

30/08 – Thứ năm tuần 21 thường niên. “Các con hãy sẵn sàng”. Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các ...

Xem thêm...
29 Th8
0

Cái chết của một tiên tri

29/08 – Thứ tư tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Lời Chúa: Mc 6, 17-29 ...

Xem thêm...
28 Th8
0

Khốn cho kẻ giả hình

28/08 – Thứ ba tuần 21 thường niên – Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”. Lời Chúa Mt 23, 23-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán ...

Xem thêm...
27 Th8
0

Cha Sở Phaolô dâng Thánh Lễ mừng kính Thánh nữ Mônica – Bổn mạng các bà mẹ Công Giáo

GXTĐ – Lúc 17h30 ngày 27 tháng 8 năm 2017, giáo xứ Tân Định đã tổ chức thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo. Thánh lễ do cha Chánh xứ Phaolô Nguyễn Quốc ...

Xem thêm...
27 Th8
0

Khốn cho các ngươi, …

27/08 – Thứ hai tuần 21 thường niên – Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù”. Lời Chúa: Mt 23, 13-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, ...

Xem thêm...
26 Th8
0

Thông báo: Tuần 26/08 – 01/09/2018

Thứ hai 27/08 Lễ thánh Monica Bổn mạng các bà mẹ Công Giáo. Kính mời các bà mẹ và cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ lúc 17 giờ 30 cầu nguyện cho các bà mẹ trong giáo xứ. Các ...
Xem thêm...