Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

14 Th1
0

Sám hối và tin yêu

14/01 – Thứ Hai tuần 1 thường niên. “Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Lời Chúa: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của ...

Xem thêm...
13 Th1
0

Thông báo: Tuần 13/01 – 19/01/2019

Ngày 22 tháng 12 năm 2018, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố: Đức Giáo hoàng Phanxicô thiết lập giáo phận Hà Tĩnh, thuộc giáo tỉnh Hà Nội, và bổ nhiệm Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm ...
Xem thêm...
13 Th1
0

Con yêu dấu của Cha

13/01 – Chúa Nhật CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm C. Lễ kính. “Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra”. Lời Chúa: Lc 3, 15-16. 21-22 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Xem thêm...
12 Th1
0

Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại

12/01 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh. “Bạn hữu của tân lang vui mừng vì tiếng nói của tân lang”. Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ Người đến đất Giuđêa. Người ở ...

Xem thêm...
11 Th1
0

Chữa một người phong cùi

11/01 – Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. “Lập tức người ấy khỏi phong hủi”. Lời Chúa: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy ...

Xem thêm...
10 Th1
0

Quê hương Nazaret

10/01 – Thứ Năm sau lễ Hiển Linh. “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này”. Lời Chúa: Lc 4, 14-22a Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn ...

Xem thêm...
09 Th1
0

Chúa Giêsu đi trên mặt biển

09/01 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh. “Họ thấy Người đi trên mặt biển”. Lời Chúa: Mc 6, 45-52 (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên ...

Xem thêm...
08 Th1
0

Phép lạ: Bánh hóa nhiều

08/01 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh. “Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”. Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương ...

Xem thêm...
07 Th1
0

Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến

07/01 – Thứ Hai sau lễ Hiển Linh. “Nước trời đã đến gần”. Lời Chúa: Mt 4, 12-17. 23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải ...

Xem thêm...