Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

31 Th7
0

Bài học kiên nhẫn

31/07 – Thứ ba tuần 17 thường niên – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la. linh mục. Lễ nhớ. “Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như ...

Xem thêm...
30 Th7
0

Hạt cải và nắm men

30/07 – Thứ hai tuần 17 thường niên – Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình” Lời Chúa: Mt 13, 31-35 Khi ấy, ...

Xem thêm...
29 Th7
0

Năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá

29/07 – Chúa Nhật tuần 17 Thường Niên năm B. “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”. Lời Chúa: Ga 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
28 Th7
0

Lúa và cỏ lùng

28/07 – Thứ bảy tuần 16 thường niên. “Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt”. Lời Chúa: Mt 13, 24-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống ...

Xem thêm...
27 Th7
0

Hạt được một trăm, hạt được ba mươi…

27/07 – Thứ sáu tuần 16 thường niên. “Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả”. Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Vậy các con hãy nghe ...

Xem thêm...
26 Th7
0

Ðền thờ tâm hồn

26/07 – Thứ năm tuần 16 thường niên – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. “Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy”. Lời Chúa: Mt 13, 16-17 Khi ...

Xem thêm...
25 Th7
0

Chén đắng theo Chúa

Thứ tư tuần 16 thường niên – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. “Các con sẽ uống chén của Ta”. Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà ...

Xem thêm...
24 Th7
0

Làm theo Ý Cha trên trời

Thứ ba, tuần 16 thường niên. “Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”. Mt 12, 46-50 Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người ...

Xem thêm...
23 Th7
0

Dấu lạ Giô-na

Thứ hai, tuần 16 thường niên. “Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này”. Mt 12, 38-42. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn ...

Xem thêm...