Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

29 Th3
0

Giới Răn Trọng Nhất

29/03 – Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay. “Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”. Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu ...

Xem thêm...
28 Th3
0

Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa

28/03 – Thứ năm tuần 3 mùa Chay. “Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”. Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và ...

Xem thêm...
27 Th3
0

Chu toàn lề luật

27/03 – Thứ tư tuần 3 Mùa Chay. “Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ...

Xem thêm...
26 Th3
0

Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha

26/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay. “Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”. Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa ...

Xem thêm...
25 Th3
0

Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai

25/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. “Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”. Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành ...

Xem thêm...
24 Th3
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 115/Năm C – Chúa Nhật 24/03/2019

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô 128. Mỹ cảm của tình yêu được diễn tả trong “cái nhìn” quan chiêm người khác xét như là cứu cánh nơi chính họ, ...

Xem thêm...
24 Th3
0

Thông báo: Tuần 24/03 – 30/03/2019

Vào thứ sáu hàng tuần trong Mùa Chay có chặng đàng Thánh Giá lúc 16 giờ 30. Mời cộng đoàn cùng tham dự. Phòng khám từ thiện Thánh Tâm của giáo xứ đang hoạt động hàng tuần từ 8 giờ ...
Xem thêm...
24 Th3
0

Chúa khoan dung đợi ta sám hối

24/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C. “Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”. Lời Chúa: Lc 13, 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Xem thêm...
23 Th3
0

Người cha nhân hậu

23/03 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay. “Em con đã chết nay sống lại”. Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32 Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. ...

Xem thêm...