Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

12 Th8
0

Bánh Hằng Sống từ trời xuống

12/08 – Chúa Nhật tuần 19 Thường Niên năm B. “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Lời Chúa: Ga 6, 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa ...

Xem thêm...
11 Th8
0

Thánh lễ Tạ ơn Mừng ngân khánh Linh mục của Đức hồng y G.B Phạm Minh Mẫn

Hôm 11 tháng 8 năm 2018, ngày vui của Giáo Phận Sài Gòn, cách riêng của Đức Hồng Y G. B. Phạm Minh Mẫn bởi lẽ hôm nay gia đình Giáo Phận mừng kỷ niệm ngày này cách đây 25 ...

Xem thêm...
11 Th8
0

Lòng tin lớn bằng hạt cải

11/08 – Thứ bảy tuần 18 thường niên – Thánh Cơlara, trinh nữ. Lễ nhớ. “Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được”. Lời Chúa: Mt 17, 14-19 Khi ấy, có một người ...

Xem thêm...
10 Th8
0

Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt

10/08 – Thứ sáu tuần 18 thường niên – THÁNH LÔRENXÔ PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. “Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó”. Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các ...

Xem thêm...
09 Th8
0

Vác Thập giá theo Chúa

09/08 – Thứ năm tuần 18 thường niên. “Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời”. Lời Chúa: Mt 16, 13-23 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ ...

Xem thêm...
08 Th8
0

Giờ Lễ Nhà Thờ Tân Định – Mass Schedule

Thánh lễ: Ngày thường: 5g00; 6g15; 17g30; 19g00. Chúa nhật: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00; 16g00; 17g30; 19g00. Những ngày lễ lớn, giờ lễ cụ thể sẽ được cập nhật theo các bản tin bên dưới. Giải tội: Sau lễ sáng ...

Xem thêm...
08 Th8
0

Lòng tin bà mẹ ngoại giáo

08/08 – Thứ tư tuần 18 thường niên – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. “Này bà, bà có lòng mạnh tin”. Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, ...

Xem thêm...
07 Th8
0

Chúa đi trên biển

07/08 – Thứ ba tuần 18 thường niên. “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống ...

Xem thêm...
06 Th8
0

Làm thế nào để nghe tiếng Chúa khi (bạn nghĩ) Ngài thinh lặng?

Dường như có một mẫu sẵn về cách thức Thiên Chúa nói với chúng ta. Đôi khi, chúng ta nghĩ về cuộc hoán cải của Sa-un (tên cũ của thánh Phao-lô), người đã nghe tiếng Thiên Chúa qua những đám ...

Xem thêm...