Hội Đồng Mục Vụ – Nhiệm kỳ 2016-2020

Hội Đồng Mục Vụ

Têrêsa Đinh Thụy Miên

Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
 • Ngày sinh: 20/06/1954
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 21/8 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3
 • Trình Độ: Đại Học
 • Nghề Nghiệp: Kế Toán (Đã nghỉ hưu)
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (Nhiệm kỳ VI: 2015-2019)

Gioan Phêrô Nguyễn Hoài Lộc

Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐMV Giáo xứ
 • Ngày sinh: 25/09/1970
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 27B Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1
 • Trình Độ: Cao Học
 • Nghề Nghiệp: Luật Sư
 • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐMV Giáo xứ kiêm ...

Phanxicô Xaviê Mai Tấn Phúc

Phó Chủ Tịch Ngoại vụ HĐMV Giáo xứ
 • Ngày sinh: 26/06/1966
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 47/88 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
 • Trình độ: Đại Học
 • Nghề nghiệp: Nha sĩ
 • Chức vụ: Phó Chủ Tịch Ngoại vụ HĐMV Giáo xứ kiêm phụ trách ...

Martin Nguyễn Mạnh Lâm

Phó Chủ Tịch HĐMV Giáo xứ
 • Ngày sinh: 31/03/1977
 • Nơi sinh: Tp.HCM
 • Địa chỉ: 258 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1
 • Trình độ: 12/12
 • Nghể nghiệp: Nhiếp ảnh
 • Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐMV Giáo xứ phụ trách Giáo dục Đức ...

Phaolô Võ Hữu Lễ

Thư ký 1 HĐMV
 • Ngày sinh: 04/11/1950
 • Nơi sinh: Sài Gòn
 • Địa chỉ: 78/4E Võ Thị Sáu, p. ...

Maria Võ Thanh Thủy

Thư ký 2 HĐMV
 • Ngày sinh: 15/11/1953
 • Nơi sinh: An Giang
 • Địa chỉ: 214/37 Vạn Kiếp, P.3, Bình ...

Anê Cao Thị Thê

Thủ quỹ HĐMV
 • Ngày sinh: 10/02/1944
 • Nơi sinh: Lâm Đồng
 • Địa chỉ: 40/17/24A Nguyễn Văn Đậu, P.6, ...