CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.

Cv 5,12-16; Kh 1,9-11a.12-13.17-19; Ga 20,19-31.

Read More