Thứ Hai Tuần II Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ca vịnh tuần II.
Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

Read More