Thứ Ba Tuần II Phục Sinh. Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

Read More