Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. Lễ thánh Giu-se thợ.

Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.

Read More