Thứ Năm Tuần II Phục Sinh. Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Read More