CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hoặc Ga 21,1-14).

Read More