Thứ Tư Tuần III Phục Sinh.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

Read More