Thứ Năm Tuần III Phục Sinh.

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Read More