Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Read More