CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

Read More