Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. Đức Mẹ Fa-ti-ma.

Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
Lễ Đức Mẹ: Is 61,9-11; Lc 11,27-28.

Read More