Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.

Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

Read More