Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

Read More