Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

Read More