Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh. Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Read More