Thứ Hai Tuần V Phục Sinh. Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.

Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.

Read More