Thứ Ba Tuần V Phục Sinh. Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Read More