Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Read More