Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.

Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

Read More