Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

Read More