Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng. Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Read More